Aktiviteter

Aktiviteter

Våren 2020

Föreningsmeddelandet skickas ut per brev till alla medlemmar. Här på vår hemsida kan ni också se eventuella ändringar eller tillägg under året.

Webbadress: www.hjart-lung.se/riksforbundet/vasterbotten/lokalforeningar/umea
e-post:
 info@umea.hjart-lung.se
   Plusgirokonto  645 41-6

INBETALNING FÖR AKTIVITETER

Görs terminsvis senast fyra veckor efter start. Plusgirokonto  645 41-6

VATTENGYMNASTIK

Så många medlemmar som möjligt skall få tillfälle till vattengymnastik en gång per vecka. Om badgrupperna inte blir fulltaliga ges ytterligare ett tillfälle till bad. Avgift: 550:-/termin som betalas till plusgirokonto  645 41-6.

 Du som inte har badat tidigare och önskar få en plats, gör anmälan till kansliet telefon: 090-70 66 14. Om du vill säga upp din plats, meddela det till respektive kontaktperson

 Grupp 1.           Onsdagar 10.00 -11.00 i IKSU- hallen. Start 15 Januari.
                            Kontaktperson: Rune Sandberg, tel 090-470 86, 070-356 07 42

Grupp 2.           Onsdagar 13.00 -14.00 i IKSU- hallen. Start 15 Januari.
                            Kontaktperson: Majvor Jonsson tel 090-431 16, 073-058 05 81.

Grupp 3.           Torsdagar 09.00-10.00 i IKSU- hallen. Start 16 Januari.
                            Kontaktperson: Walter Johansson tel 090-12 88 05. 

Grupp 4.           Måndagar 08.00-09.00 i IKSU- hallen. Start 13 Januari.
                           Kontaktperson: Walter Johansson tel 090-12 88 05.  

Grupp 5.           Onsdagar 16.00 – 17.00 på Hemgården. Start onsdag 8 Januari.
                           Kontaktperson: Sture Olsson 070-384 95 75.

Grupp 6.           Onsdagar 17.00 -18.00 på Hemgården. Start onsdag 8 Januari.
                           Kontaktperson: Barbro Westerlund  070-273 52 94.

BOULE

                  Fredagar 12.00–14.00,  Umestan. Start fredag 10 Januari. Avgift: 300 kr/termin.
                  Kontaktperson: Göran Palm 070-372 09 30

BOWLING

                  Fredagar kl. 09.30 i Bowlingcentrum, Björnvägen 17, Umeå. Start fredag 10 Januari  
                  Kontaktpersoner: Sture Johansson, 070-282 87 26,  Monica Ericson, 070-240 09 71

På grund av ändring i administrationen betalar bowlarna sina bowlingsavgifter direkt till bowlingsgruppen. Medlemsavgiften för Föreningen HjärtLung betalas som vanligt via Riksförbundets utskick.

 MOTIONSGYMNASTIK

                   Måndagar kl. 17.00 och torsdagar kl.17.00 i hall D, Gammliahallen, Umeå
                   Start måndag 13 januari  Avgift: 225 kr/termin. Motionsgymnastikens sista pass är 11 Maj. 
                   Kontaktperson: Mats Olofsson  tel 070-376 01 34

LÄTTGYMNASTIK

                   Lättgymnastik för KOL- och hjärtsjuka. Start tisdag 7 Januari kl. 13.00 i Älgen,  Mariehemsvägen 7 N, Umeå.                     Ingen kostnad.  Kontaktperson: Arthur Lundberg tel 090-12 94 92, 076-804 34 43

KOLGRUPPEN                                                                                                             

                   Kontaktperson: Artur Lundberg 090-12 94 92, 076-804 34 43. Ingen kostnad.

PROMENAD/STAVGÅNG                                                                                        

                  Tisdagar kl 10.00 vid båtkajen, nära Hamnmagasinet, V Strandgatan 4,Umeå. Ingen kostnad.
                  Kontaktperson: Ulf Trygg, Tel 070-666 01 76.


 
UTBILDNING I HJÄRT-OCH LUNGRÄDDNING MED HJÄRTSTARTARE

Utbildning sker i regel på dagtid i Funktionsrätt-huset, Mariehemsvägen 7N Umeå. Den tar ungefär 1 1/2 timme och är för närvarande kostnadsfri. Utbildningen bör repeteras vart eller vartannat år. Kom ihåg att det är viktigt att även ”frisk” familjemedlem deltar. Ni som är intresserade, anmäl er till kansliet tel 090-70 66 14.

Föreningen har inköpt två hjärtstartare (defibrillatorer), varav en finns tillgänglig i korridoren utanför Linnéan, Funktionsrätt-huset, samt en mobil som kan tas med på resor och likn.evenemang.                                                                   

STUDIECIRKLAR

Ni som har idéer och önskemål om lämpliga studiecirklar tag kontakt med kansliet tel 090-70 66 14.

INTRESSEFÖRFRÅGAN

Föreningen behöver medhjälpare till våra olika aktiviteter. För er som är villiga att medverka som t.ex. motionsledare ordnar vi utbildning. Ta kontakt med ordförande Sture Olsson tel 070-384 95 75

ÖNSKEMÅL

Ni som har önskemål om föreläsare/ämne/aktiviteter på våra medlemsmöten tag kontakt med Lena Hamrén 090-12 54 50.

VILL DU VARA MED?

Ni som är intresserade av ideellt arbete och vill göra en insats för föreningens medlemmar ta kontakt med valberedningens ordförande Ulf Trygg tel 090-470 47, 070-666 01 76

MINNESGÅVA

Minnesgåvor tas tacksamt emot på vårt plusgirokonto 6 45 41 -6.

Gåvor till  HjärtLung Föreningen i Umeå går till föreningens verksamhet samt till vidareutbildning inom hjärt-lungområdet på Norrlands universitetssjukhus.

Minnesblad skickas till begravningen eller till anhörig. Vid inbetalning bör man ange avsändare, vems begravning gåvan avser, samt tid och plats för den.

KANSLIET

Telefon: 090-70 66 14. Besöksadress: Mariehemsvägen 7 N Umeå.

Ann-Charlotte Nilsson svarar i telefon Måndag -Fredag 9.00 -  12.00 

Postadress: HjärtLung Föreningen Umeå, Mariehemsvägen 7N, 906 54 UMEÅ.
e-post: info@umea.hjart-lung.se

HEMSIDA

www.hjart-lung.se/riksforbundet/vasterbotten/lokalföreningar/umea/

Ansvarig för hemsidan är kansliet.

PLUSGIRO

Föreningens plusgirokonto är 645 41 – 6

ALLERGIER

Var sparsamma med parfymer, rakvatten mm vid våra arrangemang! En del av våra medlemmar är mycket känsliga för dofter.

MEDDELANDEN VIA E-POST
Vi kommer att skicka ut information, erbjudanden m m via e-post. Kontakta därför gärna kansliet om du inte har meddelat den eller bytt e-postadress.
Kansliets telnr: 090-70 66 14, E-post: umea.hjart-lung@ac.hso.se