Aktiviteter

Våra aktiviteter på länet

Runt om i länet arrangeras via alla våra lokala föreningar inom HjärtLung många aktiviteter. För möte med god råd för de som drabbats av ohälsa har många arrangemang och aktiviteter som ger kraft och glädje. Den sociala samvaron betyder mycket för många. Och vi är duktiga på arrangera olika evenemang. 
Promenera längs Hälsans Stig, delta i bowling övningar, föreläsningar med mera. Surfa in på respektive förening. Är du inte redan medlem. Välkommen. Anmäl dig via vår web.