Vår verksamhet

Vår verksamhet

Tre kärnområden

Föreningen arbetar för alla med en hjärt- och lungdiagnos och deras anhöriga i Östhammars kommun. Vi är verksamma inom tre kärnområden.

Opinionsbildning

Vi deltar i samhällsdebatten och ställer krav på utveckling inom den kommunala politiken samt inom hälso- och sjukvården. Det sker i dialog med företrädare för kommunen och Region Uppsala.

Livsstilsförändring

Vi påverkar attityder när det gäller livsstilsfrågor som rökning, kost och motion. Vi gör detta genom att arrangera kurser, föreläsningar och genom att sprida informationsmaterial. Inom detta område samverkar vi med lokalföreningarna i Norduppland och Uppsala. Syftet är att öka kunskapen om vikten av långsiktiga livsstilsförändringar samt erbjuda medlemmarna en bra eftervård och rehabilitering.

Trygghet, Stöd och Gemenskap

Mötet med andra människor betyder mycket för hälsan. Vi erbjuder möjligheten att umgås med andra, dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans. Vi anordnar utflykter till museer, intressanta platser och andra roliga aktiviteter. Genom att vi är flera som deltar kan vi ofta åka tillsammans och få rabatter på entrébiljetter. Dessutom har vi trevligt tillsammans. Vi ordnar också andra gemensamma aktiviteter, exempelvis träffar med fika eller mat. Vi ordnar också gemensamma promenader utefter Hälsans Stig i Östhammar.

För att öka tryggheten kan vi erbjuda utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR) till medlemmar och allmänheten. Vår utbildning följer de anvisningar som Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning ger ut.