Om oss

Välkommen till lokalföreningen i Östhammar!

Under den här fliken hittar du namn och telefonnummer till styrelsen samt vad föreningen vill och vad vi arbetar med.

Föreningens värderingar:

Våra gemensamma värderingar är:

Kunskap

Vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla för medlemmar, närstående, vårdpersonal, beslutsfattare och lokalpressens journalister. 

Gemenskap

Vår gemenskap i föreningen och Riksförbundet ger kraft att påverka den lokala opnionen och driva våra frågor.

Handlingskraft

Vi visar vår handlingskraft genom att vara den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt- och lungsjukdomar i vår kommun.