Kurser

Kurser

Vår målsättning är att anordna kurser inom områdena hjärta och lungor.

I dagsläget har vi inga kurser inplanerade. Vi samarbetar dock med våra systerföreningar i Norduppland och Uppsala. Det betyder att du är välkommen att delta i de kurser som dom anordnar.

Från och med 2021 kan vi erbjuda kurser i vuxen-HLR (Hjärt-Lungräddning). Dessa kurser annonseras normalt i de lokala annonstidningarna.

Länkar till Norduppland och Uppsala