Medlemsinformation

Medlemsinformation

Medlemsinformation är lokalföreningens egen "tidning". Här publicerar vi sådant som hänt och aktiviteter som är på gång, t.ex. utflykter, föredrag, medlemsmöten etc. Kontakta ordföranden om du vill skriva något eller om du har synpunkter.

 I Arkiv. finns ädre utgåvor av vårt medlemsblad. Startåret i arkivet är 2016.  Alla våra originaldokument lämnas löpande till Folkrörelsearkivet i Uppsala .