Om oss

Om oss

Vi är en av alla de lokala föreningarna som finns ute i landet.  Som medlem får du ta del av de aktiviteter som föreningen arrangerar. Det kan vara motion som är anpassad för dig som är  hjärt- eller lungsjuk, både på land och i vatten. Vi gör utflykter tillsammans, startar studiecirklar och ger varandra ett gott stöd.

Och så säger vi ifrån om den vård och behandling vi har rätt till försämras i vår region.

Dessutom får du medlemstidningen Status som kommer ut sju gånger per år.

Föreningen Östra Sörmland HjärtLung bildades 1957      Bildresultat för hjärta o nalle