Kontakta oss

Kontakta oss

Postadress

Riksförbundet HjärtLung Östra Sörmland
Repslagargatan 43 A
611 32 Nyköping                                                                                           

Tel: 070-4475945
E-post: info@ostrasormland.hjart-lung.se

Kanslist Susanne Carlsson 


Expedition en är öppen helgfria vardagar mellan kl. 11.00-14.00 (OBS ! måndag och fredag stängt)

Plusgiro: 69 08 37 -0
Bankgiro: 388-9656

Swish: 1235007364

Gåvo- och Minnesfond

Plusgiro : 50 56 54 - 0

Ordförande Thomas Johansson

Kassör Barbro Johansson

Sekreterare Britt-Marie Karlsson Kring

Ledamot Roger Nilsson

Ledamot Gun Widing

Ledamot Laila Johansson

Ersättare Nils Karlsson