Kontakta oss

Kontakta oss

Postadress :

Riksförbundet HjärtLung Östra Sörmland
Repslagargatan 43 A
611 32 Nyköping                                                                                           

Tel: 0704475945
E-post: info@ostrasormland.hjart-lung.se

Kanslist Susanne Carlsson  blobid0.jpg

 

            

Expedition en är öppen helgfria vardagar mellan
11.00-14.00 (OBS ! fredagar stängt)

Plusgiro: 69 08 37 -0
Bankgiro: 388-9656

Swish: 1235007364

Gåvo- och Minnesfond

Plusgiro : 50 56 54 - 0