Hälsans Stig

Hälsans Stig

I Nyköping finns information och kartor att hämta på Nyköpings turistbyrå vid Stora Torget, landstingets vårdcentraler och på Riksförbundet HjärtLung Östra Sörmlands exp. Kartor över Hälsans Stig i Oxelösund finns på Oxelösunds turistbyrå koordinaten Järntorget 7-9.

blobid0.jpg

Invigning av Hälsans stig

Det var full uppställning när Hälsans Stig invigdes. Fr v Tommy Eriksson, projektledare för Hälsans Stig inom Hjärt- och Lungsjukas förbund, Birgitta Bergman och Angeli Beinoff, landstinget, Eva Andersson och Ulla-Karin Skoghag, Nyköpings kommun och Leif Naessén, Hjärt- och Lungsjukas förening i Östra Sörmland.

Hälsans Stig är sex kilometer lång och slingrar sig vackert utmed Stadsfjärden, Nyköpingshus, Alla Helgona kyrka, Rosvalla och Brandholmen.

Hälsans Stig ska kännas enkel, säker, trygg, nära och uppmuntra till promenader för folkhälsans skull, säger Leif Naessén, Hjärt- och Lungsjukas förening i Östra Sörmland. Idén med Hälsans Stig startade på Irland 1995 och finns nu över hela världen.

Han fick medhåll av förbundets projektledare Tommy Eriksson som berättade att Hälsans Stig i Nyköping är nummer 110 i Sverige. Och ytterligare 100 hälsostigar håller på att färdigställas i landet.

I Nyköping har föreningen tagit fram sträckningen i samverkan med Nyköpings kommun och landstinget, som sammanlagt satsat 90 000 kronor på att anlägga Hälsans Stig. Sträckningen är noga utvald för att uppfylla alla kriterier som gör Hälsans Stig till en uppskattad promenadväg för alla året runt.Initiativet till Hälsans Stig i Nyköping kommer från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Föreningen i Östra Sörmland har lovat att ta hand om tillsynen av stigen och larma om skyltar och andra markeringar försvinner eller förstörs.

Besök webbplatsen för Hälsans stig där du finner kartor och mycket information

Kriterier för Hälsans Stig

  • Tydlig skyltning
  • Minst 4 km lång
  • Underlag i form av asfalt eller hårt grus
  • Inga trappor eller kraftiga lutningar
  • Ska vara möjlig att gå runt med rollator
  • En rundslinga man kan starta där det passar
  • God belysning
  • Snöröjning och sandning vintertid
  • Ska kännas enkel, säker, trygg och nära.

I Sverige har ett hundratal kommuner gjort i ordning Hälsans Stig. Kartor över alla Hälsans Stig finns på deras webbplats.