Styrelse

Styrelse

Ordförande

Leonie Westas Klompstra               070 089 63 60

 

1:e Vice Ordförande

Leifh Karsk                                        070 284 53 30

 

Sekreterare

Birgitta Gustafsson                         073 842 91 75

 

 

Kassör

Håkan Karlsson                               070 595 21 70

 

Ledamot

Göran Andersson                            070 847 95 67

Mats Westas Klompstra                 073 052 19 89

Kristina Karlsson                             013-21 90 85