Styrelse

Styrelse

Ordförande

Leonie Westas Klompstra               070 089 63 60

 

1:e Vice Ordförande

Leifh Karsk                                        070 284 53 30

 

Sekreterare

Birgitta Gustafsson                         0120-10888

 

 

Kassör

Håkan Karlsson                               070 595 21 70

 

Ledamot

Göran Andersson                            070 847 95 67

Mats Westas Klompstra                 073 052 19 89

Kristina Karlsson                             013-21 90 85