Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontakta oss

Föreningen HjärtLung i Linköping
Adress Västra vägen 32
582 28   LINKÖPING

Telefon: 013-12 44 40
E-post: info@linkoping.hjart-lung.se
Plusgiro: 13 62 90-4
Bankgiro: 5766-2249
Organisationsnr: