Testa nya hjälpmedel för hjärtsjuka

Testa nya hjälpmedel för hjärtsjuka

Väst för monitorering av vätska i lungorna

 

Impedansmätning med våg

 

 

Lungultraljud (V-scan)

 

 

 

Mikrocirkulationsmätning