75-Årsjubileet

75-Årsjubileet

Naturligtvis var det förplägnad vid firande men vem är det alla tittar på?

Jo, bland annat Riksförbundets representant Roland Carlstein.

Men där var flera gratulanter. Här överlämnar Professor Eva Swahn, från Kardiologen på US, en gåva till vår ordförande Göran Andersson.

En vacker blå present som Göran visar upp.

Även från Landstinget kom en födelsedagspresent, i blått, i form av ett vackert fat.

Sedan fick alla de festklädda människorna möjlighet att tala med varandra innan firandet var över.