Verksamhet

Vår verksamhet

 

Vi arrangerar olika möten och sprider information i ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Vi arbetar aktivt för att fler tar ställning i frågan om organdonation.

Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar/närvar i olika lokala, rikstäckande och internationella arrangemang med de transplanterades särskilda förutsättningar och behov för ögonen.