Om oss

Om oss

Viking är en oberoende och rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningens mål är i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patienter som anhöriga.

Medlemskap

Vi välkomnar dig som medlem som:

  • väntar på nytt hjärta eller lunga,
  • redan är transplanterad,
  • är anhörig till väntande eller transplanterad,
  • vill stödja och ta del i föreningens verksamhet.

Föreningens mål är att i första hand att ge stöd i samband med transplantation till såväl patient som anhörig. Vi arrangerar symposier och skaffar information i ämnen som är viktiga för medlemmarna. Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar i internationella arrangemang för transplanterade.

Viking bildades 1984. Namnet associerar till vikingarna som drog västerut för att söka lyckan. De första transplantationerna på svenskar gjordes i USA och Storbritannien. 

Idag görs hjärt- och/ eller lungtransplantationer i Göteborg och Lund.

Vill du ge en gåva till Vikings stöd- och minnesfond?

Bankgiro till fonden är 5082-8268.

Fondens ändamål är till verksamhet som gagnar utveckling av hjärt-och lungtransplantationer i Sverige. Medel ur fonden får utnyttjas som ekonomiskt stöd eller stipendier till medlemmar för att möjliggöra deltagande vid Vikings olika arrangemang.