Vikingträff på Igelösa Life Science 2015-10-08

Vikingträff på Igelösa Life Science 2015-10-08

Torsdagen den 8 oktober 2015 var vi ett 20-tal Vikingar på studiebesök på forskningscentret Igelösa Life Science. Stig Steen, denne trevlige och humoristiske person och en av grundarna till centret tog emot och lotsade oss genom både historien och framtiden inom donationsforskningen för organ.

Idag forskas det främst på hur kvalitén på de donerade organen kan bibehållas så länge som möjligt samt möjligheten att byta organ mellan olika individer med minimalt behov av medicinering.

Vid alla transplantationer av organ är tidsaspekten viktig och hjärtan är fortfarande känsligast och måste transplanteras inom 4-5 timmar medan med njurar, lever och lungor har man lite mer tid. Forskningen har redan kommit långt både när det gäller att kyla ner och koppla t ex hjärtan och lungor till hjärt- lungmaskin, t o m utanför kroppen, samt tillföra blodlösning så att dessa organ på så vis fortsätter att jobba. På så vis tappas betydligt mindre av organets kapacitet och tidspressen blir inte lika stor. Det går även att på detta vis reparera skadade organ så att dessa återfår sin gamla funktion. Stig Steen räknar med att under nästa år kunna transplantera det första hjärtat som varit utanför kroppen längre tid än 4-5 timmar. Det kommer dock att ta ytterliggare 5-6 år innan metoden för hjärtan kan komma i allmänt bruk. Med lungor har man redan kommit längre och skedde den första lungtransplantationen med reparerade lungor den 22 maj 2005. Att kunna använda fler organ på grund av tiden och avstånd kommer så småningom att innebära att kön för de som väntar på organ kan minskas.

Ett annat område det idag forskas mycket på är hur man kan förbereda givarens organ för den som skall transplanteras på så vis att organet vid transplantationen känner sig ”hemma” med minimal avstötning som följd. Detta reducerar behovet av medicinering och kommer att underlätta eftervården vid transplantationer väsentligt.

 Det kommer att hända mycket under kommande 10-års period på dessa områden men som vid all forskning är det pengar och en viss frihet som behövs. Från färdig forskning till att metoderna är användbara tar det minst 3-4 år. Här förekommer det både konkurrens, samarbete och ibland svartsjuka. Precis som i övriga livet alltså. Efter avslutad information och en mängd besvarade frågor avslutades dagen med en rundvandring i operationssalar samt övrig anläggning.

Tack till Lennart och Lisbeth som ordnat träffen och ett stort tack till Stig Steen med personal som tog sig tid för oss. Efter det intressanta, givande och humoristiska studiebesöket fortsatte Vikingarna till en Pizzeria i Lund för avslutning av kvällen. Igelösa Life Science önskas lycka till i sitt fortsatta forskningsarbete. 

Stig steen föreläser

Stig Steen berättar entusiastiskt

Stig Steen i operationssal

Vikingar i diskussionstagen

Stig Steen med Vikingar