Novembermöte 2020

Våren 2021, program. Årsmöte mm.

Härmed kallas alla medlemmar till digitalt årsmöte för VIKING lördagen 20 mars kl.14-16.

OBS – spara länken till mötet som finns här:

https://us02web.zoom.us/j/84061548993?pwd=d29sTk9hYkVtV2dIaEZCeUloL0dJUT09 (om det skulle krångla kan man även logga in med detta: Meeting ID: 840 6154 8993 Passcode: 966981)

Till dig som anmält dig senast den 6 mars till david.braxell@viking.hjart-lung.se kommer det att sändas ut handlingar före årsmötet med förslag till - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Revisionsberättelse för det gångna året - Ev motioner som inkommit och styrelsens förslag till beslut - Valberedningens förslag samt - övriga handlingar som kommer att innehålla förslag till ändring av stadgarna då styrelse beslutat ändra stadgarna för VIKINGs stödfond under 2020, och föreningens stadgar bör anpassas och ändras så de stämmer ihop. - Ev mindre ändring av föreningens namn - Likaså kommer förslag på process för att kunna dela ut medel från stödfonden och hur nomineringsprocessen ser ut, liksom förfarande vid utdelning.

Har du inte anmält din mailadress än – gör det! Föreningen sparar många tusenlappar på om vi kan skicka via email. Tack för din förståelse! Skicka den till: stewe.martin@blixtmail.se Dessutom påminner vi om vår facebookgrupp för medlemmar. Vi skulle gärna se lite fler som interagerar där, liksom ”gillar” vår VIKING-sida. 

Välkomna!