Hälsans Stig

Hälsans Stig - promenader för ett friskare Sverige!

Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv. I kommunen har vi i nuläget två slingor markerade. Dessa är placerade vid attraktiva promenadstråk, dels i Markaryd (ladda ned karta) dels i Strömsnäsbruk (ladda ned karta). Målet är dock att utöka till fler slingor framöver.

Idéen om Hälsans Stig kommer från Irländska Hjärtfonden med syfte att främja motion i alla åldrar samt att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans Stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du promenerat.

Hälsans Stig i Markaryds kommun invigdes i juni 2013 och är ett samarbete mellan Markaryds kommuns fritidsenhet och Hjärt- och lungsjukas förening.

Se fler kartor på Hälsans Stigs webbplats