Gåvor

Gåvor

Stöd oss i vårt arbete

Vill du ge oss en gåva för att stödja oss vår verksamhet?
Kontakta någon i styrelsen här

Länsföreningen donerade dator till Hjärtenheten

[2011-03-23]
Länsföreningen fick en förfrågan från Hjärtenheten på Östersunds sjukhus om vi hade möjligheter att donera en patientdator till hjärtenheten. Det är ofta nysjuka patienter som kommit "på benen" igen vill söka information om sin sjukdom. Eftersom det numera finns mycket fakta att tillgå på nätet har behovet att söka information ökat.

Det var därför ett lätt beslut att donera en dator till hjärtenheten.
Pernilla som arbetat på hjärt-enheten i 21 år tycker varje ny dag är lika spännande. Hon berättar att detta förhållandevis "lilla" Sjukhus har två framgångsrika hjärtläkare som genom sin forskning som bedrivs på sjukhuset har ett mycket gott anseende internationellt.

Här ses Börje Johansson överlämna datorn till Leg. sjuksköterska
Pernilla Johansson och hennes kollegor.

Pernilla är också hon en stor tillgång inte bara på sjukhuset utan även för vår organisation genom att komma till våra föreningsmöten och berätta om hjärtat som muskel och hur dess arbete kan rubbas av inre eller yttre störningar samt om hur forskningen hela tiden går framåt.

Datorn har nu installerats i ett av konferensrummen i nära anslutning till
salarna så att patienterna har nära till information. Med hjälp av datorn
skall patienterna kunna söka fakta om just sin sjukdom men även om organisationer som tar hand om utskrivna hjärtpatienter.

Pernilla skall fördefiniera ett antal ikoner på skrivbordet där fakta beskrivs utan störande reklam. Därför kommer man inte att kunna se läkemedels-bolagen vars hemsidor är belamrade med reklam.

Däremot kommer en av ikonerna att
leda till en självklar hemsida: hjärt-lung.se/jamtland.