Hjärt-lungräddning

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter. Det ger en drabbad två till tre gånger större möjlighet att överleva. 

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. 500 av dem överlever.
Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt).

Bakom varje överlevare finns oftast en snabb och aktiv hjärt-lungräddningsinsats. Om du kan hjärt-lungräddning och startar HLR inom de första minuterna har personen stora möjligheter att återgå till ett normalt liv. Hjärnan är mest känslig för syrebrist och redan efter 4-5 minuter får hjärnan allvarliga skador.

Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare!

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hela landet. Som lekman ska man fortsätta med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar.

Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning.

Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.

Hjärt-lungräddning är en viktig del i vår verksamhet i våra föreningar, man anser bland annat att:

  • Kunskap i hjärt-lungräddning räddar liv
  • Det ger trygghet att kunna hjärt-lungräddning
  • Det är en livsavgörande, värdefull kunskap man för ut
  • Flertalet förtroendevalda finner stor mening i att utbilda i hl
  • Vi utbildar främst våra egna medlemmar och deras anhöriga men även allmänhet, föreningar/företag, skolor med flera.


Ansvarig för utbildningsprogrammet är Svenska rådet för HLR, som är en nationell, ideell organisation med representanter från sjukvården, skolan, Röda Korset, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och andra frivilligorganisationer.

Alla lära sig rädda liv tar en timme

Att gå en livräddarkurs tar drygt en timme. Lika viktig som självklart är att dina närmaste deltar. Det skapar trygghet i familjen och kan vara avgörande om olyckan är framme. Alla instruktörer är utbildade enligt den modell som Svenska rådet för HLR har arbetat fram. Gå gärna en repetitionsutbildning emellanåt. Det är bästa sättet att hålla kunskaperna vid liv.

Hjärt- och Lungs förening på orten har utbildade instruktörer i HLR och anordnar utbildningar.

Läs mer på Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Läs de senaste riktlinjerna från HLR-rådet för bröstkompressioner m m 

Årets Hjärt-Lungräddare


Tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige delar Riksförbundet HjärtLung varje år ut priset Årets hjärt-lungräddare till någon som genom HLR räddat livet på en annan människa.

Läs om 2015 års pristagare

Läs om 2014 års pristagare

Läs om 2013 års pristagare

Läs om 2012 års pristagare

Läs om 2011 års pristagare

Sveriges hjärtstartarregister

Sveriges hjärtstartarregister är ett nationellt register med mål att samla alla hjärtstartare som skulle kunna vara tillgängliga för allmänheten i en akutsituation och göra dem synliga. Registreringen är frivillig och kostnadsfri.