Lungmånaden

Lungmånaden

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. HjärtLungs lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och spirometrier under hela Lungmånaden.

Viktiga datum under 2016

16 november 2016, VärldsKOL-dagen

Den 16 november är det VärldsKOL-dagen, då uppmärksammas lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

 

KOL-enkät: Att leva med KOL 2016

Riksförbundet Hjärtlung har genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar med KOL för att kartlägga hur man upplever sin diagnos och den vård man har. 
Läs mer om enkätundersökningen Att leva med KOL

 

HjärtLung med Apoteket AB och Apoteket Kronan

Under november månad har HjärtLungs lokalföreningar runt om i landet möjlighet att visa upp sin fina verksamhet hos Apoteket AB och Apoteket Kronan.

Kontakta ditt lokala apotek och kom överens om vilken dag och tid som passar. Information från respektive kedja har gått ut internt.

Tidningen om KOL

En tidning om KOL, framtagen av Riksförbundet HjärtLung och Luftvägsregistret med stöd av SKL.

I senaste numret:
Är du drabbad av KOL utan att veta om det?
Må bättre - med rätt träning
Gemenskap hjälper varandra i kampen mot sjukdomen
Fimpa för gott - rökstopp ger störst effekt.

Läs tidningen KOL online
Ladda ned tidningen KOL

Tidningen KOL går att beställa från info@hjart-lung.se

En liten film om KOL

Om att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Träffa professor Kjell Larsson, HjärtLungs ordförande Inger Ros och två personer som lever med KOL.
Titta på fler filmer vi har om lungor och KOL

HjärtLung tar fighten för en bättre lungvård

Riksförbundet HjärtLung tar kampen för att allas rätt till en bra lungvård. Vi konstaterar att vi inte är där än, vi jobbar vidare och kan också konstatera att det händer positiva saker.

Läs opinionsfakta kring KOL

Om KOL