Ovansiljan Västerdalarna

ska få hjälp och stöd för att bättre klara vardagen och uppnå en bättre livskvalitet.Vi är en ideell förening inom Riksförbundet HjärtLung som verkar lokalt i Ovansiljan/VästerDalarna med hemvist i Mora Orsa Vansbro-Malung/Sälens kommun.

 Vi arbetar för att Du som har problem med hjärta eller lungor samt är anhörig ska få hjälp och stöd sk för att bättre klara vardagen och uppnå en bättre livskvalitet.c

 Du får även möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenhet och känna stöd. För att ge alla våra medlemmar detta arrangerar vi olika aktiviteter anpassade för de som har problem med hjärta eller lungor.

Stöd oss i vårt arbete

Vill Du lämna en gåva för att stödja föreningens verksamhet sätt in pengar till Föreningen för HjärtLung i Ovansiljan/VästerDalarna

Om du vill hedra minnet av en avliden kan du göra det genom en penninggåva till
Vi ombesörjer utskrift av minnesblad där du även kan få en hälsning, dikt med mera utskriven.

 Glöm inte sktiva den avlidnes namn, begravingsdatum, begravningsnyrå samt från vem/vilka.

 Bankgiro 5697-8216