Ledare nr 5 2011: Välkommen tillbaka till höstens verksamheter

icon november 03, 2011

Jag hoppas att Din sommar varit fin och att Du känner samma lust som jag att tillsammans med vännerna i hjärt- och lungsjukas föreningar driva och utveckla verksamheten och att umgås.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

Detta nummer av Status innehåller som vanligt intressanta och givande artiklar. Jag tänkte inte denna gång knyta an till någon artikel i tidningen utan jag hoppas naturligtvis att Du läser den från pärm till pärm.

Jag tänkte istället berätta en del om allt som är på gång i förbundsstyrelsen och i riksförbundet.

Personligen fortsätter jag mina resor i länsföreningarna. Det är både givande och lärorikt och det är väldigt viktigt för det fortsatta arbetet att få ta del av hela landets synpunkter. Jag hoppas de länsföreningar som ännu inte hört av sig gör det under hösten.

I slutet av september samlas förbundsstyrelsen och alla länsordföranden och på dagordningen står bland annat riksförbundet i framtiden. Vi ska diskutera vår vision, värdegrund, en enhetlig kommunikation och namnfrågan.

Vi ser tyvärr en vikande trend i medlemsutvecklingen fast många skulle ha glädje av ett medlemskap hos oss. Vi behöver därför jobba med ett tydlig och enkelt budskap och bli bättre i vår marknadsföring.

Förbundsstyrelsen har tillsatt en marknadsföringsgrupp som på kort och lång sikt ska komma med idéer och förslag hur vi ska bli mer kända. Har vi en tydlig vision och en gemensam värdegrund?

Ett annan fråga är vårt namn.

Namnet är viktigt ur marknadsföringssynpunkt. Frågan har diskuteras på flera kongresser, jag vet, men den känns fortfarande aktuell och namnfrågan tas ofta upp med mig när jag är ute i vår organisation. Många, väldigt många, säger bara hjärt-och lung.

Det tycker jag talar för att diskussionen är lika aktuell nu som tidigare. Självklart är namnfrågan en kongressfråga, men den behöver förberedas grundligt för att få ett beslut som bär i framtiden.

Vi behöver också fundera över varför vi inte attraherar fler yngre medlemmar. Vi vet att hjärt- och lungsjukdomar drabbar många som fortfarande är i arbetsför ålder. Tack vare en god sjukvård återvänder många efter några veckors sjukskrivning till arbetet. Och vi arbetar även för dem.

I den samhällspolitiska opinionsbildningen kommer förbundet under hösten bland annat att finnas med på bokmässan i Göteborg och på Moderaternas partistämma i Örebro med vår utställning om KOL.

Till sist – som ordförande i Riksförbundet hinner jag inte lägga så mycket tid i min hemförening Botkyrka-Salem och därför är jag mycket glad att jag kunde delta som medlem i föreningens 35-årsjubileum den 10 september.
"Riksförbundet i Framtiden" – hör gärna av Dig med idéer, tankar, synpunkter och förslag.

Inger Ros