Ledare nr 3 2011: Motion på recept har slagit igenom

icon maj 05, 2011

Varje vår förundras jag över det fantastiska med de fyra årstiderna och den kraft naturen har. För några veckor sedan gick jag omkring i dunkappa och nu kan jag sitta ute i solen och se livet växa i rabatterna. Fantastiskt!

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungKloka synpunkter från "eriksgatan"

Mina resor ute i länsföreningarna fortsätter och jag är väldigt glad att jag bestämde mig för att genomföra en "eriksgata". Jag har fått ett otroligt fint mottagande, får träffa engagerade medlemmar och får också en god inblick i allt det fantastiska engagemang och arbete som läggs ner för hjärt- och lungsjuka.

Jag får med mig mycket kloka synpunkter och konkreta förslag på hur riksförbundet och dess kansli kan stödja läns- och lokalföreningarna, samt på viktiga frågor som förbundsstyrelsen ska sätta fokus på.

En fråga som genomgående återkommit är att stöd behövs för studie- och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen har också pekat ut några områden som vi behöver ha fokus på – marknadsföring, medlemsutveckling och opinionsbildning. Även dessa frågor har mött gehör på de platser jag besökt.

När verksamheten startar i höst hoppas jag och förbundsstyrelsen att en ny organisation ska vara på plats på förbundskansliet som motsvarar de mål och förväntningar som finns och som också har en studie- och organisationshandläggare i laget.

Rädda liv via sms

Detta nummer av Status innehåller som vanligt många spännande artiklar och en spegling av all den verksamhet som bedrivs. Denna gång har jag fastnat särskilt för två artiklar – "Sms kan rädda liv" och "Motion på recept".

Att man via ett sms kan rädda liv är en oerhört positiv utveckling i den nya tekniska världen. Vi är många som varje dag får lära oss nya saker för att hänga med i den tekniska utvecklingen. En del av oss tycker att utvecklingen är fantastisk, och en del tycker mindre bra om den. Men när man ser hur den tekniska utvecklingen kan användas konkret är det svårt att inte vara för den.

Många rynkade på näsan

Att motion och fysisk aktivitet är bra – det vet vi. Och det är också en mycket viktig del i hjärt-och lungsjukas verksamhet. Våra erfarenheter har lärt oss detta.

FaR – fysisk aktivitet på recept introducerades 2001 i Sverige. Jag tror att det då var många inom sjukvården som rynkade på näsan. Nu, tio år senare, har FaR fått genomslagskraft som behandlingsmetod i sjukvården och bidragit till att uppmärksamma vikten av förebyggande arbete.

Vi hälsar alla med recept på FaR välkomna

Läkemedel är naturligtvis en viktig del av en behandling men inte den enda. Vi vet med säkerhet att många läkemedel i kombination ökar risken för biverkningar. Lagom dos läkemedel, lagom dos motion och ett stort mått av sociala nätverk ger livskvalitet.

Vi välkomnar utvecklingen av FaR och hälsar alla som får recept på FaR välkommen i våra aktiviteter.

På återhörande!

Inger Ros, förbundsordförande