Lungmånadens tema 2020 är corona-pandemin och rehabilitering

I år är temat för lungmånaden corona-pandemin och rehabilitering. Corona-pandemin har påverkat oss alla, inte minst för alla patienter beroende av nära kontakt med sjukvården. 

Behovet av rehabilitering är stort efter corona-pandemin. Både hos dem som haft covid-19 och hos dem i riskgrupp som blivit mindre aktiva på grund av restriktioner i samband med pandemin. Personer i riskgrupp riskerar dessutom att bli ofrivilligt ensamma när möjligheten att röra sig fritt i samhället kraftigt har begränsats. 

Vi vill genom temat:

  • Uppmana till fortsatt fysisk aktivitet för alla
  • Verka mot social utsatthet och ofrivillig ensamhet
  • Opinionsbilda för att alla som behöver tillgång till rehabilitering ska få det.