Lungmånadens tema 2021 är "Ta hand om din lungsjukdom"

I år är temat för lungmånaden "Ta hand om din lungsjukdom". Riksförbundet HjärtLung vill att fler personer ska få bättre förutsättningar att ta hand om sin lungsjukdom och få tillgång till bland annat patientutbildning, behandlingsplaner och en vård som utgår från individens behov.

Det är viktigt för alla som lever med en lungsjukdom att man har kunskap om hur man tar hand om sin diagnos på bästa sätt. Det kan handla om att du får gå en patientutbildning för att lära dig strategier för att leva med din diagnos. Eller att du tillsammans med din vårdgivare skapar en behandlingsplan utifrån just dina förutsättningar. På så sätt skapas förutsättningar för en god egenvård som utgår från just dina behov.

I år har vi också valt att uppmärksamma vikten av att vaccinera sig. Personer som lever med långvarig eller kronisk lungsjukdom tillhör vanligtvis en så kallad riskgrupp. Det betyder att de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka om man drabbas av till exempel influensa, lunginflammation eller covid-19. Därför är det bra att vaccinera sig om man kan.  

Vi vill genom temat:

  • Sprida kunskap om vikten av att vaccinera sig mot influensa, lunginflammation (pneumokock) och covid-19 om man tillhör en riskgrupp.
  • Sprida information om hur man bäst tar hand om sin lungsjukdom
  • Opinionsbilda och uppmärksamma frågor som är viktiga för personer som lever med lungsjukdom.