Varningssignaler - om att lyssna till kroppen

Att uppmärksamma kroppens varningssignaler är temat i Riksförbundet HjärtLungs kampanj- och kortfilmer Varningssignaler och Kroppens varningssignaler.

För att uppmärksamma vikten av att hålla koll på kroppens varningssignaler har Riksförbundet HjärtLung producerat kortfilmerna Varningssignaler och Kroppens varningssignaler. I båda filmer ser vi med Sven Wollter och Tilde Fröling  i huvudrollerna, i Kroppens varningssignaler även Michael Segerström.

Budskapet är att leva hälsosamt, att hålla koll på riskfaktorer som högt blodtryck och fysisk inaktivitet som är kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Andra riskfaktorer är tobaksrökning, fysisk inaktivitet, fetma.

Högt blodtryck

Så stor andel som en tredjedel av den svenska befolkningen över 18 år har högt blodtryck och risken ökar med stigande ålder. Bland de som är över 60 år beräknas 50 procent ha ett högt blodtryck.

De flesta som har ett högt blodtryck märker inte alls av det. Ett högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Läs mer i artikeln Därför ska du hålla koll på ditt blodtryck

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom eftersom motion och fysisk aktivitet påverkar bakomliggande riskfaktorer.

Det som sker vid fysisk aktivitet och motion är att blodtrycket sjunker, kroppens känslighet för insulin förbättras, blodsockernivåerna sjunker. Minskad depression och ångest kan också kopplas samman med fysisk träning.

Regelbunden motion bäst för hälsan

Hjärt- och kärlsjukdomar

År 2020 avled 98 229 personer i Sverige. Av dessa var 48 775 kvinnor och 49 454 män. Drygt 30 000 hade hjärt-kärlsjukdom.

(Källa: Socialstyrelsen)

Se våra Varningssignal-filmer

Kroppens varningssignaler

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Som en del av Hjärtemånaden 2020 presenterar vi kortfilmen Kroppens varningssignaler med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström. 

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Som en del av Hjärtemånaden 2020 presenterar vi kortfilmen Kroppens varningssignaler med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström.

Lyssna på varningssignalerna

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling. Kortversion.

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling. Kortversion.

Ha koll på varningssignalerna

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling.

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling.