Hjärtemånadens tema 2019 - personcentrerad vård

Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten. Att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling.

Riksförbundet HjärtLung bedriver opinonsarbete för en personcentrerad vård genom vår intressepolitiska plattform Sedd i vården.

Med Sedd i vården vill vi berätta om vården när den är som bäst – och hur den genom personcentrerad vård kan bli det hela tiden.

  • Hur vården kan bli effektivare för samhället.
  • Hur det känns när du blir sedd.
  • Hur människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar.