Hjärtemånadens tema 2022 - "Känn trycket"

Februari är för oss alla Hjärtemånaden. Temat för Hjärtemånaden 2022 är ”Känn trycket”.

I år lyfter vi vikten av att ha kontroll på sitt blodtryck.

Många lever med ett för högt blodtryck och riskerar att drabbas av stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Symtom visar sig inte i början av ett högt blodtryck och därför är det viktigt att kontrollera trycket regelbundet. Ett för högt blodtryck måste behandlas med hjälp av vården.

Välkommen till webbinarium Känn trycket - samverkan mot en av våra farligaste folksjukdomar

Webbinarium 19 januari:

Hur kan vi möta problemet med att så många med hypertoni (högt blodtryck) är underbehandlade och inte följs upp i tillräcklig grad? Och varför lyckas andra länder så mycket bättre?

Hur kan samarbete mellan olika aktörer i vårdens ekosystem öka vårdens effektivitet och tillgänglighet – och vilken roll kan apoteken spela för att underlätta vardagen för de många människor som lever med livslång sjukdom?

Webbinariet vänder sig i första hand till vårdsektorns
beslutsfattare, sakkunniga och debattörer.

Inbjudan_210119.jpg