Hjärtemånadens tema 2021 - "Håll koll på ditt hjärta"

Februari är för oss alla Hjärtemånaden. Temat för Hjärtemånaden 2021 är ”Håll koll på ditt hjärta”. Vår stora kampanj i år är ”Känn pulsen”.

Mestadels kommer Känn pulsen-kampanjen att synas på sociala medier. En app med ett spel är en ny del i kampanjen. I appen kan man lära sig hur man tar pulsen.

Nytt material

En ny Flimmerrapport lanseras och en ny broschyr om benartärsjukdom "Om BAS" har tagits fram. Den finns i webbutiken.

Digitala föreläsningar

Riksförbundet har också glädjen att presentera tre digitala föreläsningar om ATTR-amyloidos, stroke och förmaksflimmer samt sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

2021-02-09 10.00-11.00 Lite hjärtsvikt är väl inte farligt Hjärtsvikt, upptäckt och behandling

2021-02-16 Risk för stroke på grund av förmaksflimmer? Koppling AF och stroke.

Länk för att delta i föreläsningen kring förmaksflimmer

2021-02-24 ? Finns risk för hjärt-kärlsjukdom vid diabetes? Hjärt-kärlsjukdomar kopplat till diabetes 

Länk till föreläsningen om diabetes och hjärtsjukdom

2021-02-28 10.00-11.00 Vad är ATTR-amyloidos? Digital Medlemsföreläsning om Transtyretin (TTR)-amyloidos med Kardiomyopati på Sällsynta Dagen Per Lindqvist, läkare, Umeå

Gå in på vårt kalendarium för information om tid och datum.