Det är viktigt att ha koll på trycket!

Blodtrycket börjar öka redan i medelåldern och när vi blir äldre får de flesta av oss ett högre blodtryck. 

Att uppmärksamma ett högt blodtryck kan sägas vara en väckarklocka för vår hjärt- och kärlhälsa. Att ha koll på sitt blodtryck är en möjlighet att upptäcka högt blodtryck tidigt och genom snabbt insatt behandling minska risken för andra sjukdomar.

När tog du ditt blodtryck senast?

Klicka här för att gå tillbaka till Lilla blodtrycksskolan »