HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus

Varje år rapporteras cirka 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av de som drabbas överlever cirka 600. Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning (HLR) startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter.

I dag sker cirka 15 hjärtstopp per dag utanför sjukhus, det vill säga cirka 5 500 fall/år.

2017 räddades 638 personer vilket är den högsta siffran någonsin.

För hjärtstopp utanför sjukhus noteras en ökad överlevnad från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017.

Flera faktorer bidrar till bättre överlevnad:

  • Ökad andel livräddaringripanden före ambulansens ankomst, år 2017 76 procent, år 1992 33 procent.
  • Minskad tid från kollaps till larmsamtal
  • Minskad tid till HLR startas
  • Alltfler defibrilleras före ambulansens ankomst

Fakta ur Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2018.