Om Status

StatusOm Status

Tidningen Status ges ut av Riksförbundet HjärtLung, Det första numret av Status gavs ut 1938. 

Tidningen delas ut till våra medlemmar och sänds kostnadsfritt till medicinkliniker och vårdcentraler. Status ges också ut som taltidning.

Information om annonsering

Utgivningsplan 2018

För annonsering kontakta vår annonssäljare Annika Olsson:
annika.olsson@tidningsmakarna.se
070-958 48 02

Trevlig läsning!