Folkhälsopriset till Sotenäs Hjärt- o Lungförening

Folkhälsopriset till Sotenäs Hjärt- o Lungförening

Folkhälsorådet i Sotenäs kommun instiftade 2010 ett Folkhälsopris. Syftet var att stimulera och uppmärksamma folkhälsoarbetet samt vara en uppmuntran till enskilda personer såväl som organisationer. Prissumman är 7000,- och vinnaren får dessutom ett fint diplom.

2014 blev Sotenäs Hjärt-Lung årets vinnare av folkhälsopriset. Motivering löd:

Hjärt- och lungsjukas förening i Sotenäs får 2014 års folkhälsopris för sitt arbete med att utbilda allmänheten i hjärt- och lungräddning och användandet av hjärtstartare. Arbetet bidrar till ökad trygghet och möjlighet att snabbt rädda liv.”

Vi i vår förening är naturligtvis väldigt tacksamma, glada och ödmjuka att ha fått denna fina utmärkelse, men utan våra duktiga instruktörer, Marianne Eldh och Rolf Ekblad hade detta inte varit möjligt. Deras insatser med utbildningar i HLR har bidragit till att hjärtsäkra många föreningar och så gott som hela Kungshamns centrum. Vi har också påbörjat arbetet med utbildningar av företag och föreningar i Smögen och Hunnebostrand. Allt som allt har Sotenäs Hjärt- o Lung bidragit till att ca 250 personer i kommunen genomgått utbildning i HLR.
I höst har vi haft en träff med våra instruktörer för kartläggning av det fortsatta arbetet med HLR-utbildningar i kommunen. Vi har också inplanerat en instruktörsutbildning för 5 deltagare. 

Vår insats inom HLR i Sotenäs kommun och priset vi har erhållit, kan förhoppningsvis bli en drivkraft och uppmuntran att starta motsvarande projekt i andra av riksförbundets 156 lokalföreningar. Vår slogan i Sotenäs har varit och är, att Hjärtsäkra Sotenäs kommun.

Vill du veta mer om vårt arbete med HLR är du välkommen att kontakta Marianne, tel 070-3578865 eller Rolf, tel 0523-32204.

Sotenäs Hjärt-Lungförening
Bibbi Hallenberg, ordf

På bilden ser vi Rolf Ekdal, Marianne Eldh som tagit emot priset av folkhälsorådets ordförande Torbjörn Eriksson, den 6 juni i år.