Hälsoteamet

Hälsoteamet

Länsföreningen erbjuder lokalföreningarna delaktighet i "Hälsoteamet".

Vill du beställa vårt Hälsoteam som gör spirometri och blodtrycksmätning på allmänheten, ring till Anna på kansliet tfn: 0521-106 90 .

  • För hjärt- och lungsjukas föreningar i Västra Götaland kostar det 800 kronor/gång + dryck och mat för de som arbetar.
  • Försök hitta ett alternativ om det är ruskväder och sätt ut det i annonsen.El + sladdar
  • Minst 2 ordentliga bord och 8 stolar ska vara tillgängliga
  • Lokalförening ansvarar själv för utdelning av broschyrer och annan information samt försäljning av lotter

OBS!

Föreningens Hälsoteam har under åren förtjänstfullt genomfört en hel del spirometri- och blodtrycksundersökningar. På senare tid har det emellertid varit svårt att bemanna teamet. Mot denna bakgrund föreslog Länsföreningen Västra Götalands styrelse att Hälsoteamet blir vilande tills vidare, förslagsvis till nästa årsmöte.

Styrelsens förslag om att Hälsoteamet - på grund av svårigheter att bemanna detsamma - skall vara vilande under 2017, bifölls på årsmötet 2017-03-25.