Ge oss ditt stöd

Ge oss ditt stöd

Gåvor och testamente

Genom att skänka en gåva till oss stödjer du vårt arbete med att förbättra vården och rehabiliteringen av hjärtsjuka och lungsjuka.

Minnesadresser

För att hedra minnet av en avliden kan du sända en penninggåva till Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland. PG 6 13 61-2
Vi skickar då ett vackert minnesblad, en så kallad minnesadress, till den adress som du uppger. 

Vad är egentligen skillnaden mellan oss och Hjärt- Lungfonden?

Hjärt- Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation.

Vi är till skillnad från Hjärt-lungfonden en patientorganisation. 
Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar. 
Vi anordnar även utbildningar, motionsgrupper och andra aktiviteter över hela landet. Dessutom arbetar vi intressepolitiskt för de hjärt- och lungsjukas sak. Vi samlar även in medel till forskning främst för att utveckla rehabilitering och förebyggande insatser.