Styrelse

StyrelseLängst upp från vänster Birgitta Nissmyr, Leif Svärdh,Annika Johansson,
Lisbeth Thomassen, May Carlsson,Terje Thomassen
Sittande Ing-Britt Andersson och Eila Turunen.
Saknas gör Kent Jansson

Ordförande
Ing-Britt Andersson tel 073-329 67 28
mail: ing-britt.andersson@telia.com

Vice ordförande
Kent Jansson 073 246 16 01

Kassör
Annika Johansson tel 070-242 09 39
mail: annika.71@telia.com

Sekreterare
Eila Turunen tel 070-543 01 67

Ledamot
Leif Svärd tel 0500-418217
Lisbeth Thomassen ledamot  070 537 39 34
Birgitta Nissmyr tel 0500 481994

Ersättare
May Carlsson tel070 9802760


Eftervårdsombud Lungsjuka:
 Eila Turunen. 070 5430167

Eftervårdsombud Hjärtsjuka:
 Ing-Britt Andersson tel 073-329 67 28
mail: ing-britt.andersson@telia.com