Minnesgåva

Minnesgåva

För att hedra minnet av en avliden person kan Du ge en minnesgåva till föreningen: Riksförbundet HjärtLung Skövdes verksamhet, Föreningen skickar ett tackkort till den adress Du anger.

Ange följande på inbetalningsavin:

* Den avlidnes namn

* Namn på den som skickar gåvan

* Namn och adress dit tackkortet skall skickas, :anhörig eller begravningsbyrå                                                                          

Gåvan skickas till:
plusgirot 51 38 34-2
Swish nr: 1231142298

Mottagare föreningen: Riksförbundet HjärtLung Skövde