Minnesgåva

Minnesgåva

Föreningen HjärtLung Skövde

Minnesgåva

För att hedra minnet av en avliden person kan Du ge en minnesgåva till föreningen HjärtLung Skövdes  verksamhet,

Föreningen HjärtLung skickar då ett tackkort till den adress Du anger.

Ange följande på inbetalningsavin:

* Den avlidnes namn

* Namn på den som skickar gåvan

* Namn och adress dit tackkortet skall skickas, :anhörig eller begravningsbyrå                                                                          

Gåvan skickas till plusgirot 51 38 34-2

Mottagare Föreningen HjärtLung Skövde