Styrelse

Styrelse

Ordförande

Anette Oom

0704-80 07 08

amindacattery@hotmail.com

 

Kassör

Ingemar Nilson

0707-95 85 29

nilsoningemar@gmail.com

 

Ledamöter

Gunilla Waller 

Lena Sellström

 

Suppleanter

AnnaLena Ericson

Liljana Trifunovska