Besök hos SeniorNet 24 april 2023

Besök hos SeniorNet 24 april 2023


Besök hos SeniorNet på Lotsgatan 9, Majorna

Måndagen den 24 april 2023 kl. 11.00

SeniorNet är en förening där seniorer lär seniorer använda digital teknik och ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Du får IT-support, praktiskt stöd och relevant utbildning från grunden till mer avancerat.

Vi gör ett gemensamt besök i deras lokal på Lotsgatan 9, där vi visas runt och får information om vad SeniorNet har att erbjuda. Här kan man få datasupport, gå studiecirklar, vara med på månadsmöten m.m. Det finns studiecirklar om allt från Iphone för nybörjare, till släktforskning och Photoshop elements.
Träffen är kostnadsfri och föreningen bjuder alla medlemmar på fika i SeniorNets egna café.

Anmälan till kansliet senast den 17 april 2023
tel. 0702-52 50 44
eller till info@goteborg.hjart-lung.se