Lokalföreningar

Lokalföreningar

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland har ca 5 000 medlemmar organiserade i 19 lokalföreningar som drivs av ideella krafter.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. 

En viktig fråga som vi driver är att alla personer med hjärt- eller/och lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

För hjärt- och lungsjuka är livsstilsförändringar ofta avgörande för god livskvalitet och att förhindra återinsjuknande. Men det kan vara svårt att lyckas på egen hand. Vi har därför byggt upp gruppaktiviteter i våra lokalföreningar: motionsverksamhet, samtalsgrupper, kostcirklar, hjärt-lungräddning, rökavvänjning, stresshantering och föreläsningarDetta kallar vi för Livsstilsförändringsskola. 

Klicka på respektive förening om du vill veta mer 

https://www.hjart-lung.se/hitta-din-forening/