Fullfölj beslutet om självtest

Fullfölj beslutet om självtest

I dag finns det drygt 32 000 personer i Västra Götaland som av olika skäl behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin och som därför i olika grad har en bundenhet till vården. Det är hög tid att ge de patienter som vill och kan mer kontroll över sin egen vardag. Tekniken finns där sedan länge, utredningar är gjorda men patienterna väntar.

http://sla.se/debatt/2016/03/23/fullfolj-beslutet-om-sjalvtest