Egenvård och självtest för dig som behandlas med blodförtunnande medicin

Egenvård och självtest för dig som behandlas med blodförtunnande medicin

Att själv testa sitt PK(INR)-värde är en möjlighet för personer som tar den blodförtunnande medicinen Waran .  Självtest eller egenvård innebär att du slipper lägga tid på resor för provtagning som måste ske regelbundet. Du sköter din provtagning enkelt själv med en liten handhållen mätare och det krävs bara ett litet stick i fingret. Dosering av det blodförtunnande läkemedlet sköts exempelvis via telefonkontakt med vården men många som testar sitt värde lär sig så småningom att dosera sitt läkemedel på egen hand.

Drygt 32 000 personer i Västra Götaland behandlas av olika skäl med warfarin som är ett antikoagulantia. Vanliga orsaker är förmaksflimmer, mekanisk hjärtklaff eller hög risk för stroke. Behandlingen förebygger blodpropp och är livsviktig. För dig som står på långvarig eller livslång medicinering med Waran kan det underlätta vardagen att sköta kontrollerna själv.

Hur får jag tillgång till en mätare?

För att få tillgång till en mätare, även kallad CoaguChek, skriver din läkare en remiss till en utbildning som tar ett par timmar. Utbildning i hur man testar sitt värde själv och sköter sin medicinering kan man idag få på flera AK-mottagningar i Västra Götaland och leds av särskilt utbildad sjukvårdspersonal. Information om vilka mottagningar i Västra Götaland som erbjuder utbildning ser du här:

Göteborg

  • Östra sjukhuset, AK-mottagningen, Göteborg. Kontakt: 031-342 24 00.
  • Drottning Silvias Barnsjukhus, Barn-Hjärtmottagningen, Göteborg. Kontakt: 031-343 47 07.

Trollhättan/Uddevalla.

OBS! Utbildar enbart vid behov eller önskemål från patienter som tillhör AK-mottagningarnas upptagningsområde.

  • AK-mottagningen, Trollhättan. Kontakt: 010-435 48 30.     
  • AK-mottagningen, Uddevalla. Kontakt: 010-435 49 30.

Borås

  • AK-mottagningen, Borås. Kontakt: 033-616 10 28.

Skövde

  • Skaraborgs Sjukhus, Barnmedicinska, Skövde. Kontakt: 0500-43 26 98.

Vad kostar det?

Mätaren är kostnadsfri i vissa landsting och i Västra Götaland har självmonitorering utretts men man har inte fattat något centralt beslut om att bekosta mätare. Det betyder att patienten än så länge får köpa mätaren själv. Testremsorna är subventionerade och ingår i högkostnadsskyddet.

Självtest och egenvård av PK(INR) har utvärderats av flera myndigheter.  Hösten 2015 presenterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  en utredning som visar att egenvård vid blodförtunnande behandling med Waran är kostnadsbesparande för hälso- och sjukvården redan efter ett och ett halvt år. Mer information från TLV finns här:

http://www.tlv.se/Medicinteknik/Medicinteknikuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/Halsoekonomisk-utvardering-av-sjalvmonitorering-vid-behandling-med-warfarin/