Nyheter

 • Ta pulsen och rädda liv i VGR

  Att drabbas av stroke innebär ofta ett stort mänskligt lidande. Var tredje stroke leder till döden och var tredje person får bestående men. Det preventiva arbetet är därför avgörande för att förhindra insjuknande och säkra livskvalitet, skriver Bengt Hagstedt.

 • Februari - Hjärtemånaden

  Februari är inte den ljusaste månaden på året men en av de viktigaste, det är nämligen Hjärtemånaden. HjärtLung-föreningen i Västra Götaland uppmärksammar under denna månad alla de som drabbats, men också de positiva förändringar som sker för att förhindra hjärt- och lungrelaterade sjukdomar genom den s k känn pulsen-kampanjen.

 • Egenvård och självtest för dig som behandlas med blodförtunnande medicin

  Att själv testa sitt PK(INR)-värde är en möjlighet för personer som tar den blodförtunnande medicinen Waran . Självtest eller egenvård innebär att du slipper lägga tid på resor för provtagning som måste ske regelbundet.

 • Fullfölj beslutet om självtest

  I dag finns det drygt 32 000 personer i Västra Götaland som av olika skäl behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin och som därför i olika grad har en bundenhet till vården. Det är hög tid att ge de patienter som vill och kan mer kontroll över sin egen vardag. Tekniken finns där sedan länge, utredningar är gjorda men patienterna väntar.