Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll

Verksamhetsåret 2020

HÄR FINNS Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och Revisionsberättelse 2020 samt Årsmötesprotokollet 2021 
Kvittensen för poströstningen

 

Verksamhetsåret 2019

Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse för 2019
Årsredovisning 2019, Revisionsberättelse för 2019

Verksamhetsåret 2018

Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse för 2018
Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse för 2018


Verksamhetsåret 2017

Årsmötesprotokoll 2017
Årsredovisning 2017, Revisionsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelse för 2017