Styrelse

Styrelse

Ordförande:         

Inga-Lill Själander, 
Näsåker
070 – 639 06 45                               

Vice ordförande                        

Alf Wallgren
Sollefteå
076 – 764 15 59

KASSÖR

Sture Törnstam
Näsåker
076 – 778 00 49   

SEKRETERARE

Gunlög Jacobsson
Sollefteå
0620 – 512 63 

 

LEDAMÖTER:

Inga-Lisa Bäcklund,  Sollefteå
070 – 510 39 74                               

Siri Ohrberg, Sollefteå
070 – 231 86 11

Britt-Marie Wallgren, Sollefteå
076 – 764 15 59

ERSÄTTARE:                                                                     

Anders Maistedt, Långsele
070 – 330 04 19       

Britt-Marie Larsson, Sollefteå
070 – 399 83 86