Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll

 

 

 

                VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

                      Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt 2 AU-                                                          möten.          

                     

                      Liksom år 2020 har pandemin lagt sordin på vår verksamhet under året  2021. Trots har vi                              haft 10 styrelsemöte, 2 AU-möten och 3 välbesökta  medlemsmöten.

 

                      Förfrågan kom från avd 1(Coronoaavdelningen) Örnsköldsviks sjukhus om vi kunde sponsra 5                        st vägghängda TV-apparater. Det beslöts att föreningen skulle bidra med de 5 st efterfrågade.

 

                      Hälsomässan var i år inställd.

 

                      Motionsverksamhet

                      Två st vattengympagrupper, en hjärtsviktsgrupp, en lunggymnastikgrupp

                       samt en medicinsk yogagrupp och en seniorgrupp har pågått under året.               

 

                      Ordförande har dessutom deltagit i

                      Möte med Länsföreningen

                      Möte med Funktionsrätt.

 

                      Antalet medlemmar var vid årets slut 562

                      Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för 2021

                      Påminnelse om vår hemsida: www.hjart-lung.se/ornskoldsvik där man kan läsa                                                 verksamhetsberättelsen

 

                      Mångåriga sekreterare Britt Falk avtackades under högtidliga former och Erling Hägglund                                avtackades för sitt engagemang vid  vattengympan på Wemerkliniken.

 

                      Slutord

                      Det har varit ett annorlunda år 2021, våren började bra med vårfest sedan  återkom                                           pandemin. 3 välbesökta medlemsmöten har hållits under hösten.

                      Många har själva aktiverat sig genom digital träning, promenader med  mera, just nu våren                            2022 ser vi med tillförsikt framåt.   

                      Välkomna till våra medlemsmöten.

                     

 

                      Styrelsen

 

                      Föreningen HjärtLung Örnsköldsvik

 

 

                      Sonia Seidevall                   Lise-Lott Backman                      Hans Vestman                                                                ordförande                          kassör                                           vice ordförande

 

 

                      Jeanette Norgren                Tage Söderlind                   G H Röschman                      

                      ordinarie ledamot               ordinarie ledamot         studieorganisatör

 

 

                      Helén Östmar-Rosdahl                                                                                             

                      sekreterare

 

 

                       

 

 

 

 

                     

                     

 

 

 

Verksamhetsåret 2021