Styrelsen

Styrelsen

Styrelse 2020

 

Ordförande               Sonia Seidevall        070-235 63 62

Vice ordförande         Tage Söderlind        073-032 68 95

Kassör                      Lise-Lotte Backman 070-347 46 37

Sekreterare               Britt Falk                070-213 50 26

Ledamot                   Jeanette Norgren     070-288 97 13

Ledamot                   Hans Vestman         070-520 50 11

Studieorganisatör      G H Röschmann       070-358 38 74

Ersättare                  Lage Dahlquist         070-336 42 76

Ersättare                  Lars Pekkala            070-331 23 04

 

Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen är ett arbetslag vars ledamöter täcker in många kompetensområden. Dess huvudsakliga uppgifter består av samordning av medlemsmöten; kontakter med andra lokala föreningar och media; tillhandahåller information; ansvar för ekonomi; föra protokoll och arkivera dessa; ansvarar för utskick av kallelser och brev; planera verksamheten.

Förutom styrelsen finns även revisorer som bl a kontrollerar verksamhetens legitimitet och bistår med råd i ekonomiska frågor.

Vi har också Eftervårdsombud (EVO). Dessa personer är resurser i arbetet med utvecklingen av föreningens program för både hjärt- och lungsjuka.

 

 

                               Uppdaterades den 25 februari 2020