Ordförande

Sonia Seidevall

soniaseidevall@gmail.com

0702356362

Vice Ordförande

Tage Söderlind

tage.soderlind@hotmail.com

Kassör

Uppdraget är vakant

Sekreterare

Helen Rosdahl

rosdahl.helen@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Hans Vestman

Lars Pekkala

lip@hotmail.se

Ersättare i Styrelsen

Lage Dahlqvist

Jeanette Norgren

dettan33@gmail.com

Gerd-Heinrich Röschmann

ghrkonsult@gmail.com