Smått och gott

Smått och gott

ÅRSMÖTE 
den 25 februari 2023 kl 15.00
i Församlingshemmet Örnsköldsvik. 

Birgitta Bervelius håller parentation över avlidna medlemmar under år 2022. Anders "Berqua" Bergquist underhåller på keyboard

Alla hälsas varmt välkomna!