Om oss

Om oss

Låt hjärtat vara med.

RIksförbundet HjärtLung Örnsköldsvik har som sin yttersta uppgift att på uppdrag av och genom sina medlemmar bidra till optimala villkor för hjärtsjuka, lungsjuka och anhöriga. Vår verksamhet bygger på de erfarenheter vi samlat på oss under mer än 50 år från personer som själva varit eller är hjärt- eller lungsjuka.

Vi arbetar aktivt för att se till att våra medlemmar kan känna trygghet i och en förvissning om att få ett bra omhändertagande, en bra vård och goda möjligheter till ett innehållsrikt liv.

Opinionsbildning - Livsstilsförändring - Trygghet, stöd och gemenskap

Bakgrund och syfte

1939 bildades de Lungsjukas Riksförbund.
Vår egen förening här i Örnsköldsvik bildades också 1939 under namnet "Nytta och nöje"

Vi har idag 557 medlemmar och vi heter RIksförbundet HjärtLung Örnsköldsvik.

Vår uppgift är att verka för och genom våra medlemmar för att bidra till det bästa möjliga villkor för hjärt- kärl- och lungsjuka samt deras anhöriga. Vi verkar även aktivt för att begränsa antalet personer, som riskerar att insjukna i framtiden.

Tänk gärna på föreningens lokala hjälpfond

BG 5695-7277.