Minnesblad

Hjälpfond / Minnesblad

Hjälp oss att hjälpa andra

Föreningen Rksförbundet HjärtLung Örnsköldsviks Hjälpfonds syfte är att stödja medicinsk och kirurgisk forskning i Norrland inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Bidrag lämnas även till medicinska hjälpmedel och rehabiliteringsverksamhet samt till föreningens Livsstilsskola.

Fonden upprätthålls genom gåvor från allmänheten, organisationer, föreningar, enskilda medlemmar samt genom minnesgåvor.

Fonden syftar till att främst stödja lokala och regionala projekt. Sedan år 2000 har över 3,3 miljoner delats ut till forskning och utbildning. Dessa pengar har bl.a. gått till:

  • Hjärtstarter till MF Ulvön och ICA Kvantum m fl
  • Kyldräkter till Örnsköldsviks sjukhus
  • Forskningsbidrag
  • Övervakningsutrustning för hjärt- och strokepatienter
  • TV till hjärt- och kirurgavdelningen
  • 3D-givare till EKO-maskin till Hjärtavdelningen
  • Utrustning till sjukhuset
  • TV till "Coronaavdelningen"

Hjälpfondens bankgiro är 5695-7277 eller swish 123 173 10 25.

För gåvor och minnesblad, ring Carin Färnlöf, 073 038 09 62, mail c.farnlof@telia.com.

Det går även att ringa Helén Östmar-Rosdahl, 072 722 49 49, mail rosdahl.helen@gmail.com

För att gåvan med säkerhet ska komma fram i tid behövs 5 arbetsdagar. Det har varit problem med postdistrubitionen.

Utseende av Minnesblad

Tack för er gåva

 

Uppdaterad februari 2023