Årsprogram

Årsprogram

Program för RIksförbundet HjärtLung Örnsköldsvik 2023-2024

 

2023

21 februari    Styrelsemöte Kl 10.00

25 februari   ÅRSMÖTE med parentation

Kl 15.00         Församlingshemmet

22 mars         Styrelsemöte Kl 10.00

26 mars        Medlemsmöte OBS! Söndag.  
                       Församlingshemmet Kl 15.00                           
                       Demenssköterska A-M Westerlund informerar

19 april         Styrelsemöte Kl 10.00

22 april         Medlemsmöte,
                       Församlingshemmet Kl 15.00
                       Museichef Anki Berg informerar

31 maj           Styrelsemöte Kl 10.00

3 juni            Medlemsmöte Kanotcentralen Kl 13.00       
                       Grillning, tipsrunda, fika, musikunderhållning

23 augusti     styrelsemöte Kl 10.00

26 augusti    medlemsmöte SURSTRÖMMING Kl 15.00
                        IOGT-lokalen, Bergsgatan, Sven-Rogers underhåller

20 september     styrelsemöte Kl 10.00

23 september   Medlemsmöte, Församlingshemmet Kl 15.00
                             Hjärt-dagen, KALAS underhåller och Hjärtsköterska
                             Kerstin Ottosson informerar

24 oktober        styrelsemöte Kl 10.00

28 oktober       Medlemsmöte, Församlingshemmet Kl 15.00 
                            KOL-dagen, Ronny Sahlin underhåller

22 november     styrelsemöte Kl 10.00

25 november    Medlemsmöte, Församlingshemmet Kl 15.00
                             ev. Västansjö manskör

13 december    styrelsemöte Kl 10.00

16 december    Julfest, Församlingshemmet Kl 15.00.
                            Dubbelpianisterna Linné underhåller

2024

22 januari      styrelsemöte, kl 10.00

27 januari    medlemsmöte

19 februari    styrelsemöte, kl 10.00

24 februari  ÅRSMÖTE

Hjärtligt välkomna till våra träffar – tänk på våra allergiker
Vi reserverar oss för eventuella ändringar!

Föreningens lokala hjälpfond bankgiro: 5695-7277
Swish till fonden               123 173 10 25
Swish till föreningen        123 669 96 72